Vilken revolution ska jag leda?

En stor fråga att besluta sig för. Att leda en revolution! Det är stort att besluta sig för att vara en ledare. Det kan innebära stort ansvar som jag lägger på mina axlar. Kan skapa en nervositet för det ansvar som det kan komma att innebära i framtiden. Att sedan besluta sig för att leda en revolution kan leda till ännu högre press. Press som i sin tur kan leda till stress, stress som kan bryta ner mig och det arbete som jag har skapat.

Men jag måste besluta mig för att skapa ett ledarskap utifrån mina villkor och en revolution som utgår från den nivå och det område som jag beslutar mig för. Det gäller att börja ta små steg och utveckla ledarskap och revolution under den tid som kommer skapa min framtid.

Utifrån mina erfarenheter och kunskaper som har utvecklat mina åsikter så känner jag att jag måste leda en revolution inom hållbarhetsområdet. Det finns ingen annan logisk utgångspunkt som jag kan se idag. Jag skulle kunna utgå från mitt intresse för motion men där finns inte samma nivå av personligt engagemang. Jag är även av den åsikten att det finns så många andra som gör detta och gör det på ett så mycket bättre sätt än vad jag själv skulle kunna göra. Så en revolution för en bättre värld för mig och kommande generation motiverar mig mer. Det är en otroligt stor fråga att leda en revolution för en bättre värld, men att välja ut en del för att skapa en bättre värld kan kanske gå bra. Det behövs så mycket som behöver göras för nå det övergripande målet så det kan lätt bli för överväldigande för en enskild person. Men då välja en lite bit kan kanske bidra till att vi i framtiden kan nå det stora målet. Att då leda en liten revolution utifrån mina egna förutsättningar kan leda till känslor av personlig stolthet för att jag har skapat något bra.

Vilken litet område vill jag då börja med att leda en revolution inom?

Just nu känner jag att byggandet av den nya moderna trästaden är mycket motiverande att börja med. Jag kommer utveckla mina egna anledningar till att jag har valt detta område mer i kommande inlägg på denna blogg. Men en kortfattad förklaring som jag vill ge nu är att jag ser att byggandet av moderna trähus kan vara positivt för klimatet samt att vi kan använda den svenska skogen till att bygga våra bostäder. Nuvarande träbyggnadsmetoder kan användas till att bygga noderna höga flerbostadshus och inte bara enskilda villor. Träbyggandet ser jag som ett område som börjar utvecklas i en positiv riktning på många olika sätt Att då få bidra till att utveckla detta i en positiv riktning känns extra motiverande. Exakt vad jag ska göra och var jag kan bidra är fortfarande mycket oklart men jag har börjat fundera på detta.

Ni får gärna följa med på denna resa och se vad resultat blir. Ni är även välkomna att hjälpa till genom att lämna synpunkter och information angående var jag kan finna mer information inom detta område. Använd gärna då kommentarsfältet eller någon annan kanal där ni kan framföra synpunkter till mig.

Västerhaninge, Den 10 november 2016

Vid datorn,

Ove Jansson

Vilken skillnad vill jag göra?

Jag önskar att människor som har ett intresse på någon nivå att skapa en hållbarare värld ska göra detta så gott de kan utifrån sina egna förutsättningar. För att de ska få stöd i detta så vill jag erbjuda dem hjälp inom olika hållbarhetsområden som är intressanta för mig. Att de genom mig kan öka son kunskap inom olika områden samt få tips om hur det praktiskt kan göra något.

Jag önskar även att de även sprider kunskapen vidare till sina medmänniskor. Jag hoppas mitt engagemang för detta kan leda till att världen blir en lite bättre plats för människor i dag och kommande generationer.

Men det är viktigt att jag bara utgår från de områden som jag själv känner ett intresse för. Jag tror resultatet blir bättre om jag verkligen är intresserad inom ett område för att kunna göra andra engagerade att lära sig mer och sprida kunskapen vidare. I dag finns det många områden som jag är intresserad av, t.ex. Miljömärkning, stadsbyggande, transporter, avfallshantering, elektronik med flera. Så visst finns det mycket att ösa ur.

Att få människor att sprida budskapet vidare är jag också intresserad av, jag tror att resultatet kan nå mycket högre höjder genom att fler sprider budskapet om en mer hållbar värld till sina vänner och bekanta på olika sätt. Mitt intresse för sociala medier, bloggande och kommunikation gör att jag finner att detta område kan komplettera mitt engagemang för en bättre värld på ett bra sätt.

Jag behöver nu i uppstarten av mitt engagemang fortsätta att pränta in min vision som jag har formulerat för mig själv:

”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”

Jag anser att denna sammanfattar bra vad jag vill göra. Att avgränsa mig till att endast vilja rikta in mig mot människor som redan har ett litet hållbarhetsengagemang anser jag vara hälsosamt för mig. Att stånga sig blodig mot t.ex. Klimatmotståndare och personer som är övertygade att det inte finns några hållbarhetsproblem leder bara till att jag tröttar ut mig själv. Jag kommer lyssna på dem och försöka förstå deras utgångspunkter men jag kommer inte själv försöka övertyga dem, det tänker jag överlåta till andra som kanske är bättre på detta.

Så, vill ni följa med på resan så får ni gärna följa vad som händer här på min blogg.

På ett café den 1 november 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson

Vad tänker jag försöka göra här eller jag kan kalla det min ”elevator pitch”.

Hur kan jag skapa vanan att sprida de idéer jag brinner för i vardagen och även beskriva den skillnad jag vill åstadkomma. Om jag förbättrar min förmåga att sprida mina idéer, vilka intressanta saker kommer då ske i mitt liv. Det är spännande tankar som kanske går att utveckla i detta inlägg.

Denna blogg är till exempel ett av de verktyg som jag nu har startat att använda för att sprida mina idéer om hur vi kan skapa ett mer hållbart samhälle för oss och våra kommande generationer. Kan jag sedan utveckla den med andra olika typer av verktyg så kommer det bara kunna bli bättre anser jag.

Att sedan våga börja prata om det med andra som jag möter är en annan sak. Det osäkra med det är att det kan öppna upp för frågor och synpunkter som jag inte har några svar på samtidigt som det känns som jag kan bli ifrågasatt angående min lojalitet mot till exempel företaget eller organisationen jag arbetar för. Men det kanske är en minimal risk i sammanhanget. Inget att oroa sig för där och då, utan hantera det när det kommer upp. Visionen som jag har formulerat utgår ju  inte ifrån några stora kontroversiella åsikter som jag ser det. Kanske i någon gruppering det kan göra det men i de sammanhang där jag oftast befinner mig så möter jag inte medlemmar av sådana grupperingar. Sedan anser jag att min ”elevator pitch” bör utgå från min formulerade vision.

”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”

Hur ska jag då formulera mitt budskap så jag enkelt minns det och kan formulera det under en tur i en hiss? Jag känner att jag skulle behöva läsa på lite angående detta ämne innan jag kan formulera mig på ett bra sätt. En start tänker jag mig är att sätta mig in i följande artikel: 4 Steps to Crafting, Testing & Perfecting Your ’Everyday’ Elevator Pitch
Men givetvis finns det flera artiklar och bloggar som beskriver detta. Har ni några som ni kan tipsa mig och läsarna av denna blogg om? Kommentera gärna här nedan.

Jag återkommer när jag har läst på mer och presenterar då en mer utvecklad ”elevator
pitch” för er.

På ett plan över Ryssland på väg till Köpenhamn, den 29 oktober 2016.

Vid datorn,
Ove Jansson

Stolthet, Finns det idag en sak som jag kan känna mig stolt över?

Självklart är jag otroligt stolt över mina barn, det är något fantastiskt som jag har varit med om i mitt liv. Den stoltheten känner jag är mer passande att dela med mig av på något annat sätt. Men något som jag har gjort som kan leda till en mer hållbar värld för mina barn i framtiden kanske är något som jag kan utveckla i detta blogg inlägg.

Det kan finnas ett antal saker som jag genom mitt arbete på Svanen har lyckats med och genom det kan få känna mig stolt. Via mitt arbete med miljömärkning* så har jag hjälpt till att skapa flera olika produkter och tjänster som är lite bättre för miljön än tidigare versioner. Jag önskar även i framtiden kunna fokusera på att förändra produkter och tjänster i en mer hållbar inriktning på olika vis. Men ska jag finna något speciellt projekt som jag kan utveckla här så vilja gärna nämna mitt arbete med en av världens största elektronik företag, Samsung.

Jag har under flera år arbetat med att Svanenmärka Samsungs TV apparater enligt kraven som ställs i Svanenmärkningens kriterier. Detta har inneburit mycket arbete men det som får mig att känna mig stolt är att jag har varit en liten del i att göra deras produkter mer hållbara. Visst, det har varit små steg men de har förändrat sina produkter och sin verksamhet. Jag har även varit med att utveckla nya krav för Svanenmmärkta TV-apparater och genom det ställt ytterligare krav på Samsung. Krav som de efter en del arbete har visat att de uppfyller. Till exempel har det visat att de inte har nätsladdar som innehåller de värsta ftalaterna och att de arbetar med att minimera de farligast växthusgaserna när de tillverkar deras displayer. Jag funderar på att utveckla informationen mer inom dessa områden senare på denna blogg om det finns intresse för det. Arbetet med Samsung har lett till att jag har fått utveckla mitt personliga nätverk och fått tillfället att besöka ett antal av deras olika tillverknings- och utvecklingsenheter. Dessa besök har även gett mig spännande upplevelser av andra kulturer vilket jag anser är mycket givande för att förstå andra människor.

På ett plan över Ryssland, den 29 oktober 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson

* Finns anledning att uppdatera denna Wikipedia sida om miljömärkning, Får ta tag i det.

Vad tackar människor mig för?

Jag har tyvärr svårt att lägga de tillfällen som människor tackar mig på minnet. De passerar förbi utan att jag lägger märke till dem. Det är något jag anser jag borde ändra på. Jag behöver bli bättre att höra och ta till mig när människor säger tack till mig. Att skriva en blogg kanske kan få mig att registrera den tacksamhet som andra visar för mig och mitt arbete. Jag kan tänka mig att jag då kan reflektera mer över vardagen och inte låta dagarna bara passera förbi.

Jag tycker mig dock minnas tacksamhet från kollegor på jobbet när jag ger dem stöd och svar på olika frågeställningar där jag har kunskap. Jag tar mig tid att snabbt hjälpa mina kollegor och vänner om jag får frågor om stöd. Känner att det är viktigt för mig att kunna hjälpa till när jag får möjlighet.

Ett område som jag skulle önska att få tack för i framtiden är mitt engagemang för att hjälpa till att sprida kunskap om olika hållbarhetsaspekter i vårt samhälle. Jag önskar kunna skapa en plattform för kunskap om hur människor kan skapa ett mer hållbart liv och genom det ge kommande generationer samma eller bättre möjligheter som vi har idag.

För att nå detta mål så har jag försökt formulera en typ av slogan för att bibehålla fokus på mitt skrivande och agerande.
”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”
Jag hoppas att detta kan vara en bra utgångspunkt att ha i bakhuvudet. Jag hoppas även att jag kommer utveckla mina tankar om detta i senare inlägg.

Tokyo, den 28 oktober 2016.

Vid datorn,
Ove Jansson

Vad som verkligen gör mig arg i världen?

Arg? Jag har svårt att känna mig arg, känna ilska över något. Kan känna mig frustrerad men mer undrande. Ställer mig frågande till orsaken till varför saker är som de är. Vill veta mer om bakgrunden och anledningarna till att olika saker orsakar denna ilska och gör människor arga över saker och ting. Är det fel att inte känna sig arg? Att inte ha den förmågan?

Ett område som får mig att känna mig frustrerad idag är bristen på granskning av fakta innan personer sprider nyheter och sin synpunkter om saker och ting. Det finns så mycket så kallade artiklar och nyheter som många i min omgivning sprider till alla runt omkring dem, främst i sociala medier. Vi har i dag massor av organisationer, bloggare, länder, ”tyckare” som önskar övertala världen om att sina egna åsikter är det som är det rätta. Att vägen de presentera är den man ska följa för att bli lycklig. Att då många medmänniskor missar att kritiskt granska dessa åsikter och sprider den vidare är något som jag anser är frustrerande. Det leder som jag kan uppleva till att det skapar motsättningar mellan människor, konflikter och i värsta fall hat. Detta är känslor som jag anser de flesta önskar undvika att känna- Vilket leder till att de sorterar bort de som kritiserar dem och ifråga sätter deras åsikter. Vilket i sin tur leder till att de blir mer inneslutna i sina åsikter och får det ännu svårare att kritiskt granska den så kallade fakta de får presenterat för sig. Det blir en ond cirkel att bryta sig ur ifrån. Denna polarisering skapar i sin tur att fler känner sig arga över saker och ting.

Kan jag då själv säga att jag är duktig på att källgranska den fakta som presenteras för mig? Jag tror att jag här hyfsad på det i alla fall. Som jag beskrev ovan så är jag intresserad av att få reda på bakgrunden till varför saker och ting är som de är, varför människor tycker som de tycker. Jag vill inte döma människor för deras åsikter och deras beteenden utan att förstå så mycket som möjligt av bakgrunden till varför de sprider de åsikter som de gör. Men det är svårt och är en utmaning, det tar också tid. Tid som inte verkar finnas idag när inlägg ska kommenteras så snabbt.

Vi får se hur jag går vidare med detta…

Mishima, Japan. den 25 oktober 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson

Varför starta en blogg (igen)?

Av den anledningen att jag vill samla mina tankar inom olika områden och förhoppningsvis sprida några goda exempel till mina medmänniskor. Har gjort flera försök förut men inte fått upp flytet. Har oftast fastnat i tekniska detaljer. Främst i själva bloggplattformen wordpress som jag har valt att använda. Det har handlat om att bestämma mig för utseende, språk, rubriker, bilder med mera. Ska nu försöka fokusera på innehållet istället och så får utseendet lösa sig senare. Jag har även försökt blogga angående min träning och deltagande i motionstävlingar på Funbeat. Det har också blivit väldigt sporadiskt. Jag är av den uppfattningen att jag kan finna mer motivation till att träna genom att offentliggöra vilken träning jag genomför och vilka mål jag har med mina träningar. Det är även givande för mig att få feedback på det jag har genomfört även om det bara är en liten ”tumme upp”.

Jag har ofta i sociala sammanhang svårt att prata ut om vad jag tänker och har gjort, jag är mer av en lyssnande man. En som tar in vad andra säger och lägger deras kunskap på minnet. Återkommer i vissa fall senare till de personer jag träffat med idéer om hur saker kan göras på ett som jag hoppas bättre sätt. Tyvärr kanske detta hindrar min spontanitet i stunden och leder till att jag över analyserar saker och ting. Övning ger färdighet heter det och detta med bloggande kanske kan leda till nya färdigheter. Jag har inga behov av att få många följare av mitt bloggande utan de som är intresserade finner dem och tar del av det på sitt eget sätt. Om det kan förändra någon eller något i en bättre riktning utifrån deras förutsättningar så är det bra anser jag. Jag är även intresserad av att få feedback och frågor angående vad jag skriver om. Förhoppningsvis kan det även leda till intressant dialoger med intressanta människor.

Om jag nu kommer blogga om min motion, tävlingar, sport, idrott och engagemang i idrotts-föreningar på min Funbeat sida så avser jag att blogga om hållbar stadsutveckling på min personliga bloggsida EcoOve. Jag funderar även att blogga mer personligt om mitt skrivande på denna sida. Har genom min tidigare utbildning i kulturgeografi och arbetslivserfarenheter intresserat mig för hur samhället utvecklas och då framförallt bör utvecklas på ett hållbart sätt för att framtida generationer ska få samma och bättre förutsättningar som vi själva har idag. Även om utbildningen främst var inriktad på turism så har nu mitt intresse svängt mer åt stadsbyggande och hur staden med alla dess olika delar skall utvecklas.

När jag skriver detta sitter jag just i en mycket fascinerande stad, jag sitter nämligen på ett café på centralstationen i Tokyo, en av världens största städer. Är här på en tjänsteresa för min arbetsgivare, Svanenmärkningen. Denna resa ledde även till att jag besökte Kina förra veckan, även där finns otroligt många intressanta städer och bakgrunder till stadsutveckling ur andra perspektiv. Nu ska jag resa vidare med tåg till Takasaki och ska då få uppleva ytterligare en ny stad.

Kommer förhoppningsvis kunna ta mig tid att skriva 20-30 minuter varje dag vilket kan leda till 2-3 blogginlägg per vecka. Om det sedan blir 2-3 stycken/vecka på vardera bloggen eller totalt på båda får vi väl se.

Tokyo/Takasaki Japan, den 23 oktober 2016 vid datorn,
Ove Jansson

Fria glasögon till alla barn.

Gick här i Almedalen förbi Majblomman informationstält för att lära mig mer om hur vi inom landstinget kan skapa förutsättningar som leder till att alla barn upp till 18 år får tillgång till fria glasögon. I dag så skiljer sig stödet mellan Sveriges olika landsting vilket skapar en orättvisa. Alla barn har rätt till likvärdig vård och likvärdig skola. Det framgår av så väl Barnkonventionen som hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Enligt en mätning som Majblomman har gjort 2012 så får 6,1% av skolbarn med synfel helt avstå från glasögon på grund av att familjen inte har råd. Detta leder till att de har svårare att klara av skolan och där igenom får en svårare start i livet.

Jag vill arbeta för att alla barn får en lika bra start i livet och att de ska få tillgång till fria glasögon upp till 18 års ålder. Vill ni veta mer om hur detta kan gå till och vad det innebär så har Majblomman publicerat bra underlag på sin hemsida, #glasögonupproret Där kan ni till exempel göra en beräkning av vad detta kan kosta för Sveriges olika landsting.

Läs mer på www.majblomman.se
#Glasögonuppropet

Äntligen

Nu börjar jag äntligen hitta ett format på min blogg som jag börjar gilla att titta på samt jobba i, Det har tagit sin tid. Har oftast fastnat i de tekniska detaljerna med alla olika teman. Men nu valde jag till att börja med ett enkelt standard tema.

Nu gäller det bara att börja fylla bloggen med innehåll.  Men det ska nog inte bli några problem eftersom jag ska fylla på huvudet med mycket kunskap under min resa till Almedalen i nästa vecka.