Vilken skillnad vill jag göra?

Jag önskar att människor som har ett intresse på någon nivå att skapa en hållbarare värld ska göra detta så gott de kan utifrån sina egna förutsättningar. För att de ska få stöd i detta så vill jag erbjuda dem hjälp inom olika hållbarhetsområden som är intressanta för mig. Att de genom mig kan öka son kunskap inom olika områden samt få tips om hur det praktiskt kan göra något.

Jag önskar även att de även sprider kunskapen vidare till sina medmänniskor. Jag hoppas mitt engagemang för detta kan leda till att världen blir en lite bättre plats för människor i dag och kommande generationer.

Men det är viktigt att jag bara utgår från de områden som jag själv känner ett intresse för. Jag tror resultatet blir bättre om jag verkligen är intresserad inom ett område för att kunna göra andra engagerade att lära sig mer och sprida kunskapen vidare. I dag finns det många områden som jag är intresserad av, t.ex. Miljömärkning, stadsbyggande, transporter, avfallshantering, elektronik med flera. Så visst finns det mycket att ösa ur.

Att få människor att sprida budskapet vidare är jag också intresserad av, jag tror att resultatet kan nå mycket högre höjder genom att fler sprider budskapet om en mer hållbar värld till sina vänner och bekanta på olika sätt. Mitt intresse för sociala medier, bloggande och kommunikation gör att jag finner att detta område kan komplettera mitt engagemang för en bättre värld på ett bra sätt.

Jag behöver nu i uppstarten av mitt engagemang fortsätta att pränta in min vision som jag har formulerat för mig själv:

”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”

Jag anser att denna sammanfattar bra vad jag vill göra. Att avgränsa mig till att endast vilja rikta in mig mot människor som redan har ett litet hållbarhetsengagemang anser jag vara hälsosamt för mig. Att stånga sig blodig mot t.ex. Klimatmotståndare och personer som är övertygade att det inte finns några hållbarhetsproblem leder bara till att jag tröttar ut mig själv. Jag kommer lyssna på dem och försöka förstå deras utgångspunkter men jag kommer inte själv försöka övertyga dem, det tänker jag överlåta till andra som kanske är bättre på detta.

Så, vill ni följa med på resan så får ni gärna följa vad som händer här på min blogg.

På ett café den 1 november 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson

Vad tänker jag försöka göra här eller jag kan kalla det min ”elevator pitch”.

Hur kan jag skapa vanan att sprida de idéer jag brinner för i vardagen och även beskriva den skillnad jag vill åstadkomma. Om jag förbättrar min förmåga att sprida mina idéer, vilka intressanta saker kommer då ske i mitt liv. Det är spännande tankar som kanske går att utveckla i detta inlägg.

Denna blogg är till exempel ett av de verktyg som jag nu har startat att använda för att sprida mina idéer om hur vi kan skapa ett mer hållbart samhälle för oss och våra kommande generationer. Kan jag sedan utveckla den med andra olika typer av verktyg så kommer det bara kunna bli bättre anser jag.

Att sedan våga börja prata om det med andra som jag möter är en annan sak. Det osäkra med det är att det kan öppna upp för frågor och synpunkter som jag inte har några svar på samtidigt som det känns som jag kan bli ifrågasatt angående min lojalitet mot till exempel företaget eller organisationen jag arbetar för. Men det kanske är en minimal risk i sammanhanget. Inget att oroa sig för där och då, utan hantera det när det kommer upp. Visionen som jag har formulerat utgår ju  inte ifrån några stora kontroversiella åsikter som jag ser det. Kanske i någon gruppering det kan göra det men i de sammanhang där jag oftast befinner mig så möter jag inte medlemmar av sådana grupperingar. Sedan anser jag att min ”elevator pitch” bör utgå från min formulerade vision.

”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”

Hur ska jag då formulera mitt budskap så jag enkelt minns det och kan formulera det under en tur i en hiss? Jag känner att jag skulle behöva läsa på lite angående detta ämne innan jag kan formulera mig på ett bra sätt. En start tänker jag mig är att sätta mig in i följande artikel: 4 Steps to Crafting, Testing & Perfecting Your ’Everyday’ Elevator Pitch
Men givetvis finns det flera artiklar och bloggar som beskriver detta. Har ni några som ni kan tipsa mig och läsarna av denna blogg om? Kommentera gärna här nedan.

Jag återkommer när jag har läst på mer och presenterar då en mer utvecklad ”elevator
pitch” för er.

På ett plan över Ryssland på väg till Köpenhamn, den 29 oktober 2016.

Vid datorn,
Ove Jansson

Stolthet, Finns det idag en sak som jag kan känna mig stolt över?

Självklart är jag otroligt stolt över mina barn, det är något fantastiskt som jag har varit med om i mitt liv. Den stoltheten känner jag är mer passande att dela med mig av på något annat sätt. Men något som jag har gjort som kan leda till en mer hållbar värld för mina barn i framtiden kanske är något som jag kan utveckla i detta blogg inlägg.

Det kan finnas ett antal saker som jag genom mitt arbete på Svanen har lyckats med och genom det kan få känna mig stolt. Via mitt arbete med miljömärkning* så har jag hjälpt till att skapa flera olika produkter och tjänster som är lite bättre för miljön än tidigare versioner. Jag önskar även i framtiden kunna fokusera på att förändra produkter och tjänster i en mer hållbar inriktning på olika vis. Men ska jag finna något speciellt projekt som jag kan utveckla här så vilja gärna nämna mitt arbete med en av världens största elektronik företag, Samsung.

Jag har under flera år arbetat med att Svanenmärka Samsungs TV apparater enligt kraven som ställs i Svanenmärkningens kriterier. Detta har inneburit mycket arbete men det som får mig att känna mig stolt är att jag har varit en liten del i att göra deras produkter mer hållbara. Visst, det har varit små steg men de har förändrat sina produkter och sin verksamhet. Jag har även varit med att utveckla nya krav för Svanenmmärkta TV-apparater och genom det ställt ytterligare krav på Samsung. Krav som de efter en del arbete har visat att de uppfyller. Till exempel har det visat att de inte har nätsladdar som innehåller de värsta ftalaterna och att de arbetar med att minimera de farligast växthusgaserna när de tillverkar deras displayer. Jag funderar på att utveckla informationen mer inom dessa områden senare på denna blogg om det finns intresse för det. Arbetet med Samsung har lett till att jag har fått utveckla mitt personliga nätverk och fått tillfället att besöka ett antal av deras olika tillverknings- och utvecklingsenheter. Dessa besök har även gett mig spännande upplevelser av andra kulturer vilket jag anser är mycket givande för att förstå andra människor.

På ett plan över Ryssland, den 29 oktober 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson

* Finns anledning att uppdatera denna Wikipedia sida om miljömärkning, Får ta tag i det.

Vad tackar människor mig för?

Jag har tyvärr svårt att lägga de tillfällen som människor tackar mig på minnet. De passerar förbi utan att jag lägger märke till dem. Det är något jag anser jag borde ändra på. Jag behöver bli bättre att höra och ta till mig när människor säger tack till mig. Att skriva en blogg kanske kan få mig att registrera den tacksamhet som andra visar för mig och mitt arbete. Jag kan tänka mig att jag då kan reflektera mer över vardagen och inte låta dagarna bara passera förbi.

Jag tycker mig dock minnas tacksamhet från kollegor på jobbet när jag ger dem stöd och svar på olika frågeställningar där jag har kunskap. Jag tar mig tid att snabbt hjälpa mina kollegor och vänner om jag får frågor om stöd. Känner att det är viktigt för mig att kunna hjälpa till när jag får möjlighet.

Ett område som jag skulle önska att få tack för i framtiden är mitt engagemang för att hjälpa till att sprida kunskap om olika hållbarhetsaspekter i vårt samhälle. Jag önskar kunna skapa en plattform för kunskap om hur människor kan skapa ett mer hållbart liv och genom det ge kommande generationer samma eller bättre möjligheter som vi har idag.

För att nå detta mål så har jag försökt formulera en typ av slogan för att bibehålla fokus på mitt skrivande och agerande.
”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”
Jag hoppas att detta kan vara en bra utgångspunkt att ha i bakhuvudet. Jag hoppas även att jag kommer utveckla mina tankar om detta i senare inlägg.

Tokyo, den 28 oktober 2016.

Vid datorn,
Ove Jansson

Varför starta en blogg (igen)?

Av den anledningen att jag vill samla mina tankar inom olika områden och förhoppningsvis sprida några goda exempel till mina medmänniskor. Har gjort flera försök förut men inte fått upp flytet. Har oftast fastnat i tekniska detaljer. Främst i själva bloggplattformen wordpress som jag har valt att använda. Det har handlat om att bestämma mig för utseende, språk, rubriker, bilder med mera. Ska nu försöka fokusera på innehållet istället och så får utseendet lösa sig senare. Jag har även försökt blogga angående min träning och deltagande i motionstävlingar på Funbeat. Det har också blivit väldigt sporadiskt. Jag är av den uppfattningen att jag kan finna mer motivation till att träna genom att offentliggöra vilken träning jag genomför och vilka mål jag har med mina träningar. Det är även givande för mig att få feedback på det jag har genomfört även om det bara är en liten ”tumme upp”.

Jag har ofta i sociala sammanhang svårt att prata ut om vad jag tänker och har gjort, jag är mer av en lyssnande man. En som tar in vad andra säger och lägger deras kunskap på minnet. Återkommer i vissa fall senare till de personer jag träffat med idéer om hur saker kan göras på ett som jag hoppas bättre sätt. Tyvärr kanske detta hindrar min spontanitet i stunden och leder till att jag över analyserar saker och ting. Övning ger färdighet heter det och detta med bloggande kanske kan leda till nya färdigheter. Jag har inga behov av att få många följare av mitt bloggande utan de som är intresserade finner dem och tar del av det på sitt eget sätt. Om det kan förändra någon eller något i en bättre riktning utifrån deras förutsättningar så är det bra anser jag. Jag är även intresserad av att få feedback och frågor angående vad jag skriver om. Förhoppningsvis kan det även leda till intressant dialoger med intressanta människor.

Om jag nu kommer blogga om min motion, tävlingar, sport, idrott och engagemang i idrotts-föreningar på min Funbeat sida så avser jag att blogga om hållbar stadsutveckling på min personliga bloggsida EcoOve. Jag funderar även att blogga mer personligt om mitt skrivande på denna sida. Har genom min tidigare utbildning i kulturgeografi och arbetslivserfarenheter intresserat mig för hur samhället utvecklas och då framförallt bör utvecklas på ett hållbart sätt för att framtida generationer ska få samma och bättre förutsättningar som vi själva har idag. Även om utbildningen främst var inriktad på turism så har nu mitt intresse svängt mer åt stadsbyggande och hur staden med alla dess olika delar skall utvecklas.

När jag skriver detta sitter jag just i en mycket fascinerande stad, jag sitter nämligen på ett café på centralstationen i Tokyo, en av världens största städer. Är här på en tjänsteresa för min arbetsgivare, Svanenmärkningen. Denna resa ledde även till att jag besökte Kina förra veckan, även där finns otroligt många intressanta städer och bakgrunder till stadsutveckling ur andra perspektiv. Nu ska jag resa vidare med tåg till Takasaki och ska då få uppleva ytterligare en ny stad.

Kommer förhoppningsvis kunna ta mig tid att skriva 20-30 minuter varje dag vilket kan leda till 2-3 blogginlägg per vecka. Om det sedan blir 2-3 stycken/vecka på vardera bloggen eller totalt på båda får vi väl se.

Tokyo/Takasaki Japan, den 23 oktober 2016 vid datorn,
Ove Jansson