Fria glasögon till alla barn.

Gick här i Almedalen förbi Majblomman informationstält för att lära mig mer om hur vi inom landstinget kan skapa förutsättningar som leder till att alla barn upp till 18 år får tillgång till fria glasögon. I dag så skiljer sig stödet mellan Sveriges olika landsting vilket skapar en orättvisa. Alla barn har rätt till likvärdig vård och likvärdig skola. Det framgår av så väl Barnkonventionen som hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Enligt en mätning som Majblomman har gjort 2012 så får 6,1% av skolbarn med synfel helt avstå från glasögon på grund av att familjen inte har råd. Detta leder till att de har svårare att klara av skolan och där igenom får en svårare start i livet.

Jag vill arbeta för att alla barn får en lika bra start i livet och att de ska få tillgång till fria glasögon upp till 18 års ålder. Vill ni veta mer om hur detta kan gå till och vad det innebär så har Majblomman publicerat bra underlag på sin hemsida, #glasögonupproret Där kan ni till exempel göra en beräkning av vad detta kan kosta för Sveriges olika landsting.

Läs mer på www.majblomman.se
#Glasögonuppropet