@demonpojke Nå, kommer det gå att rösta på Fi! I N…

@demonpojke Nå, kommer det gå att rösta på Fi! I Nykvarns kommunalval? #NykvarnPol