@per_p Tack, brukar försöka besöka Parken minst en…

@per_p Tack, brukar försöka besöka Parken minst en gång per år.