@sommartorg Vad anser Hultqvist (S) om Veteranutre…

@sommartorg Vad anser Hultqvist (S) om Veteranutredningen och kommer (S) införa en Veteranmyndighet? #sommartorg #veteran