@per_p Är det värt att sitta uppe och se den?

@per_p Är det värt att sitta uppe och se den?