RT @SannaDue: Utlysning av projekt; nudging för en…

RT @SannaDue: Utlysning av projekt; nudging för en mer ekologisk hållbar elektronik konsumtion,särskilt fokus mobiltelefoner. norden.org/sv/nordiska-mi…