@LorentzTovatt Fråga: Ser du någon skillnad med sp…

@LorentzTovatt Fråga: Ser du någon skillnad med spårvagn? #BRT