@modoguy Hur ser det ut, blir det resa till Norrkö…

@modoguy Hur ser det ut, blir det resa till Norrköping den 25:e?
#modose #Kvalångest