@MinLust Gissar att @modoguy har en hel del försla…

@MinLust Gissar att @modoguy har en hel del förslag.