@heleneoberg Tack för en bra dragning av situation…

@heleneoberg Tack för en bra dragning av situationen i hela landet vid kvällens extra medlemsmöte. #MP