”Det man inte förstår utan förklaring kommer man i…

”Det man inte förstår utan förklaring kommer man inte att förstå även om det förklaras.” H.Murakami, 1Q84 del 2