@ulrikacsr Där håller jag med dig. Det är verklige…

@ulrikacsr Där håller jag med dig. Det är verkligen inte nödvändigt på den höga nivån. @Planetsalong