@kvadratisk Bara lägga fram förslaget till dina fa…

@kvadratisk Bara lägga fram förslaget till dina fackliga representanter så kan de ta upp det till förhandling med arbetsgivaren…