@kvadratisk Tar det lugnt i kväll. #Gameday i morg…

@kvadratisk Tar det lugnt i kväll. #Gameday i morgon.