@MatsPertoft @karolinaskog När jag i förra veckan…

@MatsPertoft @karolinaskog När jag i förra veckan fick uppleva hur bra höghastighetstågen fungerar så ser jag fram mot dem i Sverige också.