Vad som verkligen gör mig arg i världen?

Arg? Jag har svårt att känna mig arg, känna ilska över något. Kan känna mig frustrerad men mer undrande. Ställer mig frågande till orsaken till varför saker är som de är. Vill veta mer om bakgrunden och anledningarna till att olika saker orsakar denna ilska och gör människor arga över saker och ting. Är det fel att inte känna sig arg? Att inte ha den förmågan?

Ett område som får mig att känna mig frustrerad idag är bristen på granskning av fakta innan personer sprider nyheter och sin synpunkter om saker och ting. Det finns så mycket så kallade artiklar och nyheter som många i min omgivning sprider till alla runt omkring dem, främst i sociala medier. Vi har i dag massor av organisationer, bloggare, länder, ”tyckare” som önskar övertala världen om att sina egna åsikter är det som är det rätta. Att vägen de presentera är den man ska följa för att bli lycklig. Att då många medmänniskor missar att kritiskt granska dessa åsikter och sprider den vidare är något som jag anser är frustrerande. Det leder som jag kan uppleva till att det skapar motsättningar mellan människor, konflikter och i värsta fall hat. Detta är känslor som jag anser de flesta önskar undvika att känna- Vilket leder till att de sorterar bort de som kritiserar dem och ifråga sätter deras åsikter. Vilket i sin tur leder till att de blir mer inneslutna i sina åsikter och får det ännu svårare att kritiskt granska den så kallade fakta de får presenterat för sig. Det blir en ond cirkel att bryta sig ur ifrån. Denna polarisering skapar i sin tur att fler känner sig arga över saker och ting.

Kan jag då själv säga att jag är duktig på att källgranska den fakta som presenteras för mig? Jag tror att jag här hyfsad på det i alla fall. Som jag beskrev ovan så är jag intresserad av att få reda på bakgrunden till varför saker och ting är som de är, varför människor tycker som de tycker. Jag vill inte döma människor för deras åsikter och deras beteenden utan att förstå så mycket som möjligt av bakgrunden till varför de sprider de åsikter som de gör. Men det är svårt och är en utmaning, det tar också tid. Tid som inte verkar finnas idag när inlägg ska kommenteras så snabbt.

Vi får se hur jag går vidare med detta…

Mishima, Japan. den 25 oktober 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson