Vilken revolution ska jag leda?

En stor fråga att besluta sig för. Att leda en revolution! Det är stort att besluta sig för att vara en ledare. Det kan innebära stort ansvar som jag lägger på mina axlar. Kan skapa en nervositet för det ansvar som det kan komma att innebära i framtiden. Att sedan besluta sig för att leda en revolution kan leda till ännu högre press. Press som i sin tur kan leda till stress, stress som kan bryta ner mig och det arbete som jag har skapat.

Men jag måste besluta mig för att skapa ett ledarskap utifrån mina villkor och en revolution som utgår från den nivå och det område som jag beslutar mig för. Det gäller att börja ta små steg och utveckla ledarskap och revolution under den tid som kommer skapa min framtid.

Utifrån mina erfarenheter och kunskaper som har utvecklat mina åsikter så känner jag att jag måste leda en revolution inom hållbarhetsområdet. Det finns ingen annan logisk utgångspunkt som jag kan se idag. Jag skulle kunna utgå från mitt intresse för motion men där finns inte samma nivå av personligt engagemang. Jag är även av den åsikten att det finns så många andra som gör detta och gör det på ett så mycket bättre sätt än vad jag själv skulle kunna göra. Så en revolution för en bättre värld för mig och kommande generation motiverar mig mer. Det är en otroligt stor fråga att leda en revolution för en bättre värld, men att välja ut en del för att skapa en bättre värld kan kanske gå bra. Det behövs så mycket som behöver göras för nå det övergripande målet så det kan lätt bli för överväldigande för en enskild person. Men då välja en lite bit kan kanske bidra till att vi i framtiden kan nå det stora målet. Att då leda en liten revolution utifrån mina egna förutsättningar kan leda till känslor av personlig stolthet för att jag har skapat något bra.

Vilken litet område vill jag då börja med att leda en revolution inom?

Just nu känner jag att byggandet av den nya moderna trästaden är mycket motiverande att börja med. Jag kommer utveckla mina egna anledningar till att jag har valt detta område mer i kommande inlägg på denna blogg. Men en kortfattad förklaring som jag vill ge nu är att jag ser att byggandet av moderna trähus kan vara positivt för klimatet samt att vi kan använda den svenska skogen till att bygga våra bostäder. Nuvarande träbyggnadsmetoder kan användas till att bygga noderna höga flerbostadshus och inte bara enskilda villor. Träbyggandet ser jag som ett område som börjar utvecklas i en positiv riktning på många olika sätt Att då få bidra till att utveckla detta i en positiv riktning känns extra motiverande. Exakt vad jag ska göra och var jag kan bidra är fortfarande mycket oklart men jag har börjat fundera på detta.

Ni får gärna följa med på denna resa och se vad resultat blir. Ni är även välkomna att hjälpa till genom att lämna synpunkter och information angående var jag kan finna mer information inom detta område. Använd gärna då kommentarsfältet eller någon annan kanal där ni kan framföra synpunkter till mig.

Västerhaninge, Den 10 november 2016

Vid datorn,

Ove Jansson