Hur kan jag skapa vanan att sprida de idéer jag brinner för i vardagen och även beskriva den skillnad jag vill åstadkomma. Om jag förbättrar min förmåga att sprida mina idéer, vilka intressanta saker kommer då ske i mitt liv. Det är spännande tankar som kanske går att utveckla i detta inlägg.

Denna blogg är till exempel ett av de verktyg som jag nu har startat att använda för att sprida mina idéer om hur vi kan skapa ett mer hållbart samhälle för oss och våra kommande generationer. Kan jag sedan utveckla den med andra olika typer av verktyg så kommer det bara kunna bli bättre anser jag.

Att sedan våga börja prata om det med andra som jag möter är en annan sak. Det osäkra med det är att det kan öppna upp för frågor och synpunkter som jag inte har några svar på samtidigt som det känns som jag kan bli ifrågasatt angående min lojalitet mot till exempel företaget eller organisationen jag arbetar för. Men det kanske är en minimal risk i sammanhanget. Inget att oroa sig för där och då, utan hantera det när det kommer upp. Visionen som jag har formulerat utgår ju  inte ifrån några stora kontroversiella åsikter som jag ser det. Kanske i någon gruppering det kan göra det men i de sammanhang där jag oftast befinner mig så möter jag inte medlemmar av sådana grupperingar. Sedan anser jag att min ”elevator pitch” bör utgå från min formulerade vision.

”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”

Hur ska jag då formulera mitt budskap så jag enkelt minns det och kan formulera det under en tur i en hiss? Jag känner att jag skulle behöva läsa på lite angående detta ämne innan jag kan formulera mig på ett bra sätt. En start tänker jag mig är att sätta mig in i följande artikel: 4 Steps to Crafting, Testing & Perfecting Your ’Everyday’ Elevator Pitch
Men givetvis finns det flera artiklar och bloggar som beskriver detta. Har ni några som ni kan tipsa mig och läsarna av denna blogg om? Kommentera gärna här nedan.

Jag återkommer när jag har läst på mer och presenterar då en mer utvecklad ”elevator
pitch” för er.

På ett plan över Ryssland på väg till Köpenhamn, den 29 oktober 2016.

Vid datorn,
Ove Jansson