Självklart är jag otroligt stolt över mina barn, det är något fantastiskt som jag har varit med om i mitt liv. Den stoltheten känner jag är mer passande att dela med mig av på något annat sätt. Men något som jag har gjort som kan leda till en mer hållbar värld för mina barn i framtiden kanske är något som jag kan utveckla i detta blogg inlägg.

Det kan finnas ett antal saker som jag genom mitt arbete på Svanen har lyckats med och genom det kan få känna mig stolt. Via mitt arbete med miljömärkning* så har jag hjälpt till att skapa flera olika produkter och tjänster som är lite bättre för miljön än tidigare versioner. Jag önskar även i framtiden kunna fokusera på att förändra produkter och tjänster i en mer hållbar inriktning på olika vis. Men ska jag finna något speciellt projekt som jag kan utveckla här så vilja gärna nämna mitt arbete med en av världens största elektronik företag, Samsung.

Jag har under flera år arbetat med att Svanenmärka Samsungs TV apparater enligt kraven som ställs i Svanenmärkningens kriterier. Detta har inneburit mycket arbete men det som får mig att känna mig stolt är att jag har varit en liten del i att göra deras produkter mer hållbara. Visst, det har varit små steg men de har förändrat sina produkter och sin verksamhet. Jag har även varit med att utveckla nya krav för Svanenmmärkta TV-apparater och genom det ställt ytterligare krav på Samsung. Krav som de efter en del arbete har visat att de uppfyller. Till exempel har det visat att de inte har nätsladdar som innehåller de värsta ftalaterna och att de arbetar med att minimera de farligast växthusgaserna när de tillverkar deras displayer. Jag funderar på att utveckla informationen mer inom dessa områden senare på denna blogg om det finns intresse för det. Arbetet med Samsung har lett till att jag har fått utveckla mitt personliga nätverk och fått tillfället att besöka ett antal av deras olika tillverknings- och utvecklingsenheter. Dessa besök har även gett mig spännande upplevelser av andra kulturer vilket jag anser är mycket givande för att förstå andra människor.

På ett plan över Ryssland, den 29 oktober 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson

* Finns anledning att uppdatera denna Wikipedia sida om miljömärkning, Får ta tag i det.