Besöker idag vår licensinnehavare för @svanen märk…

Besöker idag vår licensinnehavare för @svanen märkta LED TV apparater (@ Samsung Nordic HQ) 4sq.com/YpWEIz