@tinsaynes Därför Azerbadjan betalar…

@tinsaynes Därför Azerbadjan betalar…