@demonpojke Men tomma stolar för Fi! är en signal att arbetet för jämställdhet är under all kritik i kommunen.