@MVasara @demonpojke ser man på de som sitter där idag så är ingen för gammal. Inkl. jag…