@bjornhagstrom kan bara hålla med ang. Polen. Men det berodde inte på scenen, mer det som framträdde på den.