RT @AndersWijkman: Stark utfrågning av Isabella Lövin i TV. Hon behövs i det nya Europaparlamentet. Uppmana vänner att ge henne sin röst!