@PSchagerholm därför använder jag en app på mobilen och behöver därför bara komma ihåg en pinkod.