@PSchagerholm Finns alltid en risk, det är upp til…

@PSchagerholm Finns alltid en risk, det är upp till var och en vilken vi vill ta.