@PSchagerholm Det handlar om personer som varit ute i internationell tjänst, inte bara i FN:s regi utan även genom andra organisationer.