@modoguy Han spar på krutet och gör hattrick mot Brasilien. Då blir de tysta.