Tänkvärda ord från ÖB Sverker Göransson angående frågan om internationella uppdrag under FN och NATO ledning. #sommartorg #veteran