Nu diskuteras #veterancenter, ett nordiskt samarbe…

Nu diskuteras #veterancenter, ett nordiskt samarbete kan vara en snabb och enkel lösning till att börja med.
#veteran #sommartorg