@PSchagerholm I Google Maps kan jag välja cykel som alternativt färdmedel. Väljer cykelbanor om de finns på kartan. http://t.co/oqhpGOhEPC