@KurvigaKatten Tar reda på vilken grönsak Facebook anser att jag är…