@KurvigaKatten och svaret skulle bli kålrot eller….

@KurvigaKatten och svaret skulle bli kålrot eller…