@mathiasONE Då får du fråga vilket galax ”svärfar”…

@mathiasONE Då får du fråga vilket galax ”svärfar” kommer ifrån…