@Wickawd Repostade Exilsnokarnas bild på Instagram och kopplade det till Twitter. Verkar ha ändrat avsändare från Instagram till Twitter.