@cykelliberalen @Ecoprofile Det är bra men tyvärr ser jag många utan hjälm. Föräldrar och skolor behöver agera för en säkrare trafikmiljö.