RT @andwal: hoppas att många som sörjer SDs tillväxt engagerar sig i ett anti-rasistiskt parti och hjälper till med att vända utvecklingen. Ni behövs!