@modoguy Välkomen till #Nykvarn. Tyvärr kommer jag…

@modoguy Välkomen till #Nykvarn. Tyvärr kommer jag inte delta själv i år. #tjurruset