@modoguy Enda ursäkten jag har är att jag tyvärr inte är tillräckligt tränad för en sådan utmaning idag.