@MatsPertoft Har du något att rapportera ang. vem som blir MP:s nya ledamot i försvarsutskottet?