Nu har budgetdebatten börjat i Salems KF. #SalemPol
#MP vill lägga mer resurser på högre lärarlöner, skapa en tjänst för en kostchef –>