RT @CarlSchlyter: Vinstintresset fungerar inte om inte lagar ser till att miljökostnad/sociala effekter är inbyggda i priset.