@minlust Mailkonton är en utmaning, speciellt när jag har tre olika system också, gmail, yahoo och outlook.