RT @BodilMalmsten: ”Dumhet hos medarbetare kan vara effektivare för ett företag än medarbetare som ägnar sig åt reflektion och eftertanke” Professor i Lund