@MinLust Låter som att du är i nöd = motiverar användning av NÖDBROMS…