Hur ser det ut i din kommun? – Bara 16% av Sveriges kommuner har en hållbar IT-strategi med mätbara mål! lnkd.in/eKqi9s8