Träffade idag Japanska miljömärkningen #EcoMark för att skriva under avtal om harmoniserade kriterier. #Svanen http://t.co/NXb4nhFMY3