@AsaWallenrud Jo, jag har viss koll på det, nu är det tyvärr inte mycket av de produkterna som är miljömärkta, certifierade etc.